Βιογραφικό Διαμαντή Σοφία

Σοφία Διαμαντή - ΒιογραφικόΗ Διαμαντή Σοφία είναι Ψυχολόγος, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (Αρ. Πρωτ. 16203), απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ολοκληρώσε τη μετεκπαίδευσή της στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων (Φορέας Εκπαίδευσης: Εταιρεία Έρευνας και Θεραπεία της Συμπεριφοράς). Αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών "Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας". Επιπλέον, έχει εκπαιδευτεί στη Ψυχοθεραπεία σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Φορέας Εκπαίδευσης: Orlando Lgbt+).

Έχει εργαστεί σε ιδιωτικά πλαίσια, καθώς και σε δημόσια σχολεία, τόσο με ενήλικο πληθυσμό, όσο και με παιδιά και με έφηβα άτομα. Είναι συνεργαζόμενο μέλος του ερευνητικού δικτύου ΛΟΑΤΚΙ+ του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Είναι τακτικό μέλος τoυ Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς, του European Association for Behavioural and Cognitive Therapies, του Ιnternational Society of Schema Therapy και του EMDR Hellas.

Ποια είναι η Κλινική και Ακαδημαϊκής της πορεία:

2011-2016

Εισήχθη στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστήμιου το 2011 και περάτωσε τις σπουδές της το 2016. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών της σπουδών, ασχολήθηκε ερευνητικά με θέματα Κοινωνικής Ψυχολογίας που αφορούσαν τις αναπαραστάσεις και τις στάσεις συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, εργάστηκε ως εκπαιδευόμενη Ψυχολόγος στην Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ). Στο διάστημα αυτό παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων του Σισμανογλείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθώς και μία σειρά σεμιναρίων που αφορούσαν το Παιδικό Ιχνογράφημα, τις Μαθησιακές Δυσκολίες: Κατηγοριοποίηση και σύγχρονες τάσεις αντιμετώπισης και τις Δραστηριότητες και παιχνίδια για την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή των παιδιών στο σχολείο. Επίσης, εκπαιδεύτηκε στην Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για παιδιά WISC III και στη χορήγηση των προβολικών δοκιμασιών  Children Αpperception Test (C.A.T) και Thematic Apperception Test (T.A.T).

2016-2021

Μετά την απόκτηση του βασικού της πτυχίου στη Ψυχολογία, εκκινεί την μετεκπαίδευσή της στην Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία στην Εταιρεία Γνωσιακών και Συμπεριφοριστικών Σπουδών στην Αθήνα, λαμβάνοντας μία πλήρη θεωρητική και κλινική κατάρτιση στο γνωσιακό - συμπεριφοριστικό μοντέλο, σύμφωνα με τα Training and Supervision Standards της European Association for Behavioural and Cognitive Therapies. Η εκπαίδευσή της αρχικά αφορούσε τη Θεραπεία ενηλίκων και στην πορεία εκπαιδεύτηκε στη Θεραπεία παιδιών και εφήβων. Η κλινική πρακτική της έγινε στο Ινστιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, το οποίο λειτουργεί ως ερευνητικός φορέας παροχής θεραπευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, το ερευνητικό της ενδιαφέρον στράφηκε στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για  την εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, παρακολουθεί και ολοκληρώνει επιτυχώς το ετήσιο Πρόγραμμα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας- Κατεύθυνση Παιδοψυχολογίας- Παιδοψυχιατρικής του  Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Συνέχισε να εμπλουτίζει τις γνώσεις της, παρακολουθώντας σεμινάρια, όπως την Εστιασμένη στο τραύμα Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες και αξιοποίησή της σε ευάλωτους πληθυσμούς, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Αξιολόγηση, διάγνωση και βέλτιστες θεραπευτικές παρεμβάσεις και Βασικές Αρχές Ψυχοδράματος και συμμετέχοντας ως παρατηρήτρια στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Προσεγγίσεων σε Παιδιά και Εφήβους. Ταυτόχρονα, ξεκινά να εργάζεται σε Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ως Ψυχολόγος με παιδιά και εφήβους, αλλά και με ενήλικο πλυθησμό σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα θεραπείας γύρω από ένα μεγάλο φάσμα κλινικών περιπτώσεων.

2019-2022

Παράλληλα με την μετεκπαίδευσή στην ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, έγινε δεκτή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας». Ένα Διιδρυματικό Πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η επιλογή του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου προέκυψε από το ειδικό της ενδιαφέρον για τα πεδία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και πολιτικών Προαγωγής και Αγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών της Σπουδών, το ερευνητικό της ενδιαφέρον στρέφεται στις στάσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στην ομοφυλία και τους γκέι και τις λεσβίες. Στόχος της ερευνητικής της δουλειάς ήταν να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και τη συσχέτιση τους με ασφαλές σχολικό περιβάλλον για τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.  Την ίδια χρονική περίοδο προσλαμβάνεται ως Ψυχολόγος σε δημόσια σχολεία της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εξού και το ειδικό της ερευνητικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Εργαζόμενη στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα της δίνεται η ευκαιρία να υποστηρίξει και ενδυναμώσει ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Βασιζόμενη στις αρχές της επιστήμης Ψυχολογίας,  προήγαγε την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητ(ρι)ών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενίσχυσε την προαγωγή προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών και πρότεινε λειτουργικές διεξόδους αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών. Ο ρόλος της ήταν συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους/τις μαθητές/-ριες, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Κάνοντας παρεμβάσεις στις τάξεις και σε ομαδικό επίπεδο, ευαισθητοποίησε και ενημέρωσε τους/τις μαθητές/-ριες, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του Ψυχολόγου. Σχεδίασε και εφάρμοσε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και διευκόλυνε τη συνεργασία, την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μαθητ(ρι)ών και των οικογενειών τους.

2022

Ολοκληρώνοντας τις Μεταπτυχιακές της Σπουδές, αποφασίζει να εντρυφήσει περαιτέρω σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+ και πιο συγκεκριμένα στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και οικογένειες, παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ερευνητικού και εκπαιδευτικού φορέα Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία χωρίς στίγμα. Παράλληλα με τα παραπάνω, αυξάνει το δίκτυο των συνεργατών της, δουλεύοντας και σε άλλα Κέντρα Ειδικών Θεραπειών. Συμμετέχει ενεργά σε διεπιστημονικές ομάδες και έρχεται σε επαφή και με άλλους ειδικούς Ψυχικής Υγείας (Ψυχιάτρους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς), με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της δουλειάς τους. Επιπλέον, διευρύνει τις γνώσεις παρακολουθώντας σεμινάρια που αφορούν το Πένθος και το Τραύμα και εκπαιδεύεται στο Ψυχομετρικό Τεστ για την αξιολόγηση της ενήλικης Ψυχοπαθολογίας MMPI-2. Τη συγκεκριμένη χρονιά, εκκινεί και το δικό ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα, στην οδό Λεωφόρο Αλεξάνδρας 126, πλησίον μετρό Αμπελόκηποι, και εργάζεται σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με ενήλικες, παιδιά και εφήβους. Επιπλέον, παρέχει συμβουλευτική γονέων, ενώ παρακολουθεί θεραπευτικά και άτομα και οικογένειες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

2023

Γίνεται συνεργαζόμενο μέλος του ερευνητικού δικτύου ΛΟΑΤΚΙ+ του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Παρακολουθεί σεμινάριο που αφορά το θεραπευτικό εργαλείο του Γενεογράμματος για την χαρτογράφηση, την καταγραφή πληροφοριών και την απεικόνιση των σχέσεων του ατόμου. Συμμετέχει στο εργαστήριο Διαγενεακού και Σύνθετου Ψυχικού Τραύματος, με κύριο ομιλητή τον διεθνούς φήμης ψυχίατρο, νευροερευνητή και συγγραφέα, Dr. Bessel van der Kolk. Επιπλέον, παρακολουθεί  το εκπαιδετικό πρόγραμμα How to Work with Patterns that Sustain Depression από το National Institute for the Clinical Application of Behavioral Medicine.

Το ειδικό της ενδιαφέρον πάνω στο τραύμα την οδηγεί να λάβει εκπαίδευση στο EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Απευαισθητοποίηση και Επανεπεξεργασία μέσω Οφθαλμικών Κινήσεων) από το φορέα εκπαίδευσης TACT Hellas. Η θεραπεία EMDR εφαρμόζει δομημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα, ώστε να επαυξάνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση οκτώ φάσεων για την αντιμετώπιση πολλών δυσκολιών.

Ταυτόχρονα, εκκινεί την εκπαίδευσή της στη Θεραπεία Σχημάτων στην Ελληνική Εταιρεία Θεραπείας Σχημάτων. Η Θεραπεία Σχημάτων (Schema Therapy) είναι μια ολοκληρωμένη, συστηματική θεραπεία Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής προέλευσης, η οποία αναπτύχθηκε για να βοηθήσει θεραπευόμενα άτομα με χρόνιες ψυχολογικές διαταραχές και με βασικό γνώρισμα την ύπαρξη χαρακτηρολογικών προβλημάτων. Επεκτείνει την παραδοσιακή Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Θεραπεία για τις διαταραχές προσωπικότητας ενσωματώνοντας στοιχεία και από άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η Θεραπεία Σχημάτων εφαρμόζεται σε ένα πλήθος καταστάσεων, όπως Χρόνιες Συναισθηματικές Δυσκολίες, Διαταραχές Προσωπικότητας, Χρόνια Κατάθλιψη, Χρόνιο Γενικευμένο Άγχος, Προβλήματα Ζεύγους και αποτελεί μία μέσης ή μακράς διάρκειας θεραπευτική παρέμβαση.

 2024

Το Μάρτιο του 2024 παρακολουθεί σεμινάριο που υλοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ) για τη Θεραπεία Σχημάτων στις Διατροφικές Διαταραχές.

Το Μάιο συμμετέχει στις ομάδες καλλιέργειας της Ενσυνειδητότητας (Mindfulness), παρακολουθώντας το πρόγραμμα "Ζώντας με Ενσυνειδητότητα" της Εταιρείας Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών.

ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ:

• Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων
• Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς
• European Association for Behavioural and Cognitive Therapies
• International Society of Schema Therapy
• EMDR Hellas


Σοφία Διαμαντή - Ψυχολόγος

Σοφία Διαμαντή Ψυχολόγος, M.Sc

Ψυχοθεραπεύτρια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ : 210 64 70 969

Κιν +30 698 338 40 59

Δ/νση : Λεωφόρος Αλεξάνδρας 126, Αθήνα (Πλησίον μετρό Αμπελόκηποι)

Email : info@sdiamanti.gr

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.